วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล ๓  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนางวีณา  สุทธิพันธ์ ข้าราชการบำนาญเป็นวิทยากร  กำหนดจัดอบรมระหว่าง วันที่   ๖ – ๗   กันยายน  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด  

 

คลิ๊กรับวุฒิบัตรผลิตสื่อแจกลูกสะกดคำ

เอกสารประกอบการอบรม

ปกเอกสาร

บทที่ 1-10 หน้าคี่

บทที่ 1 -10 หน้าคู่

มานี มานะ บทที่ 11-14

 

ผู้ชม :992