ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินกา  รงานศิลปหัตถกรรมฯ เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยหน่วยจัดการแข่งขัน 17 หน่วย ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 16 เครือข่าย และเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการเอกชนและสถานศึกษาสังกัดการเทศบาลเมืองสตูลกับเทศบาลตำบลคลองขุดที่จัดสอนระดับประถมศึกษาอีก 1 หน่วยการ โดย สพป.สตูล กำหนดสถานที่แข่งขันแต่ละกลุ่มสาระทั้งหมด 7 แห่ง คือ  1.โรงเรียนบ้านคลองขุด 2.โรงเรียนอนุบาลสตูล 3.โรงเรียนบ้านควน 4.โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 5.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6.โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และ 7.โรงยิมเนเซียมสนามกีฬา รัชกิจประการ

ผู้ชม :431