พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายวินัย  ชัยชนะ  รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และการเสียสละ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

  

ผู้ชม :597