กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2562  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ,   ประเด็นนิเทศโรงเรียนในพื้นที่เกาะ,  การเตรียมการประชุมทำMOU มอบวัสดุการฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม,  การทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มฯ,  การจัดทำงานสารบรรณของกลุ่ม เป็นต้น  ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :505