จัดทำ MOU มอบวัสดุฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและประชุมคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

22 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กับ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เรื่อง ความร่วมมือในการเก็บรักษาและการใช้วัสดุฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

***************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

                    

                                                                                

ผู้ชม :374