ร่วมมอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าพบ นายกอเฉ็ม หมีนเหม    รอง ผอ.สพป.สตูล เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2563 ในโอกาสนี้ท่านรอง ผอ.สพป.สตูล ได้มอบคำอวยพรและให้โอวาทสำหรับการทำงานในปี 2563 แด่เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติต่อไป

********************************************************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************************************************************************************

 

 

ผู้ชม :155