กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 1 /2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee   เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมรับเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563   พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การนิเทศโรงเรียน /เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  / สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มนิเทศฯ  และเรื่องอื่นๆ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :169