ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายนางจิรัชฎา ลิมานิ และ นางสาวศุภวัลย์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตกแต่งห้องเรียนและเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในอำเภอควนกาหลง  ณ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

********************************************************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

   

 

ผู้ชม :406