สพป.สตูล เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงพื้นที่สนามสอบ O-Net ‘62

 

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ลงเรือเพื่อเดินทางลงพื้นที่สนามสอบโอเน็ต  สนามสอบโรงเรียนบ้านเกาะตันหยงอุมาชัยพัฒนา เป็นที่ที่ตั้งบนเกาะอันดามัน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นักเรียนและคณะดำเนินการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2562  โดยในวันนี้ สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) โดยคาดหวังให้โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

รวมภาพบรรยากาศการสอบ O-NET  

ผู้ชม :406