ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร สู่กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่  นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศ จาก สพป.สงขลา เขต 1  สู่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

***********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

***********************************************

ผู้ชม :411