ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปี 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ,  นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล , นายวินัย ชัยชนะ   รอง ผอ.สพป.สตูล , นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อม ศน. เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแด่คณะครูและนักเรียน ณ สนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

******************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*****************************************************

ผู้ชม :148