ประชุมเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ที่เข้ารับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีทั้งหมดจำนวน 135 โรงเรียน

  

ผู้ชม :356