กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Friday Coffee ประจำสัปดาห์  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น3  สพป.สตูล  เพื่อสรุปการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  สำหรับสัปดาห์นี้ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญหลายประเด็น  อาทิเช่น ปรับปรุงร่างภารกิจงานของกลุ่มนิเทศฯ , การเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 70 , การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาฯ เป็นต้น

 

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

ผู้ชม :124