ชุมใหญ่ สอบ NT ณ ห้อง ประชุม สพป.สตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงการประชุมการประเมินคุณภาพฯ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สพป.สตูลชั้น 3 เพื่อชี้แจงในการดำเนินการสอบครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยปีนี้ได้จัดศูนย์สอบ ณ สพป.สตูล มีสนามสอบ 40 สนามสอบ จัดขึ้นทั้ง 36 ตำบลและสนามสอบพื้นที่เกาะ โดยดำเนินการสอบ นักเรียนชั้น ป.3 เป็นการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า เวลา 09.00-10.30 น.และความสามารถด้านภาษาไทย เวลา 11.00 -12.00 น ทั้งนี้ นายอุทัย ย้ำถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อหนุนการเลื่อนเงินเดือนแก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนตามจุดเน้น ที่ให้ไว้อย่างชัดเจน ที่ส่งผลประโยชน์จากการบริหารการจัดการศึกษาจากผู้เรียนเป็นสำคัญ

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

ผู้ชม :124