ต้อนรับ ศน.ใหม่ สู่กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล ให้การต้อนรับ ศน.ใหม่ และคณะผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับ ศน.ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

  1. นายซัครียา หมาดบากา   เดิมปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านควนเก จังหวัดสตูล
  2. นางสาวจันทรัศมิ์ เอี่ยวเล็ก   เดิมปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35  จังหวัดพังงา
  3. นางสาวกัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล   เดิมปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************

ผู้ชม :599