ประชุมกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ได้มอบหมายให้หัวหน้าสนามสอบดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบถึงแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ 2 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ จะประกาศผลสอบวันที่ 30 เมษายน 2563

 

 

 

 

 

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************

ผู้ชม :794