ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  พร้อมด้วย นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล, นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล, นายนภดล ยิ่งยงสกุล และ ศน.ทุกท่าน  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบภายใต้ ศูนย์สอบ สพป.สตูล มีสนามสอบทั้งสิ้น 40 สนามสอบ  มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน 2 สาระ คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์

******************************
# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน
**********************************

 

รวมภาพกิจกรรม >>

ผู้ชม :785