ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ

5 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นางรำเพย สุทธินนท์ นายอับดลรอหมาน ปะดูกา นายเชษฐา เถาวัลย์ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล และนางสาวเสอิ้น แก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สตูล ร่วมคณะ School partner จากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาขน) ได้แก่ นางสาวอาอีเสาะ ตงลอ และ นางสาวรพีพรรณ บูรณะ เพื่อ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจาก บ.ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ณ โรงเรียนบ้านเกตรี ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเกตรี ไทยรัฐวิทยา 111(บ้านทุ่งนางแก้ว) บ้านตำมะลังเหนือ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา และโรงเรียนบ้านตันหยงโป โดยวันที่ 6 มีนาคม 2563 จะคิดตามสภาพจริงการจัดการศึกษาและบริบทของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา บ้านตำมะลังเหนือ และ บ้านตันหยงโป

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

ผู้ชม :733