ประชุมปฏิบัติการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก​

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก​ โดยศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ร่วมวางแผน ดำเนินการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งวางแผนการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ในรุ่นต่อไป และวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดจุดประชุม เป็น 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 โรงเรียนในอำเภอเมืองสตูล และอำเภอควนโดน  ณ โรงเรียนบ้านควน  จุดที่ 2 โรงเรียนในอำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ณ โรงเรียนอนุบาลละงู  จุดที่ 3 โรงเรียนในอำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

  

ผู้ชม :806