10 มีนาคม 2020 archive

การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 11 -12 มีนาคม 2563 สพป.สตูล กำหนดสอบด้วยข …

Continue reading

Continue reading

อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ของสพฐ.และสสวท.

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ม …

Continue reading

Continue reading

เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

 วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading

Continue reading