การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 11 -12 มีนาคม 2563 สพป.สตูล กำหนดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563  ใน 4 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 , 5 สอบในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  สอบในวันที่ 11-12 มีนาคม 2563  โดยการดำเนินการสอบครั้งนี้ ศูนย์เครือข่ายมารับแบบทดสอบ ณ สพป.สตูล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 -10.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบในวันที่ 11 -12 มีนาคม 2563 ต่อไป

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************************

ผู้ชม :1074