ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำทีม ศน.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำทีม ศน. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562  สำหรับวันนี้ทีม ศน.ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในอำเภอเมือง อำเภอควนโดน และอำเภอท่าแพ    ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************************

 

 

ผู้ชม :821