การประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ร่วมประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.สตูล ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ยอมสละเวลาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประเมินโครงงาน อ่านไม่เสร็จก็เอาไปอ่านต่อที่บ้าน  นำความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและเสนอแนะให้กับครูปฐมวัย#เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของครูปฐมวัยที่ต้องเจอกับอุปสรรคของการทำโครงงานในยุคโควิด…แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อส่งมาให้อ่านกันหลายรอบ. แก้ไขกันไปจนได้โครงงานที่สมบูรณ์#ขอชื่นชมในความตั้งใจและเป็นกำลังใจ#เว้นระยะห่าง. สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์#

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

   

ผู้ชม :525