มิถุนายน 2020 archive

นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สตูล  นำโดย นายกอเฉ็ม หมีนเ …

Continue reading

Continue reading

Friday Coffee ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    …

Continue reading

Continue reading

สพป.สตูล ประชุม คกก.กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เ …

Continue reading

Continue reading

ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เ …

Continue reading

Continue reading

Friday Coffee ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    …

Continue reading

Continue reading

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :293

แบบสำรวจความพร้อมนักเรียนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนวังไกลกังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผู้ชม :174

Friday Coffee ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    …

Continue reading

การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป …

Continue reading

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19 )

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  มอบ …

Continue reading

Continue reading