การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อประชุมหารือและแจ้งการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น  แผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 , ผลการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา ช่วง COVID-19 , ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 , แจ้งปฏิทินปฏบัติงานแนวทางการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , บทบาท ก.ต.ป.น. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

 

ผู้ชม :223