ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบเปิดเรียน ,  แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 , รายงานการนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

 

ผู้ชม :45