สพป.สตูล ประชุม คกก.กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล เป็นผู้ดำเนินการประชุม  โดยมีประเด็นสำคัญหลายประเด็น อาทิเช่น การดำเนินการกำกับ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ COVID-19 , บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งฯ , แนวทางการจัดการเรียนรู้ในวันเปิดภาคเรียน  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. 

ผู้ชม :290