ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่เกาะและห่างไกลกันดาร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่เกาะและห่างไกลกันดาร  ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โดยการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ อาทิเช่น การขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PICED  Model , กำหนด/รูปแบบการนิเทศ , การจัดการงบประมาณ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

ผู้ชม :385