สิงหาคม 2020 archive

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจ …

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  เป …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดก …

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตฯ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย …

Continue reading

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเครือข่าย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย …

Continue reading

Continue reading

กลุ่มนิเทศฯ รวมใจจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม/หลักสูตรท้องถิ่น

            วันที่ 5 – 7  สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading