กลุ่มนิเทศฯ รวมใจจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำทีมศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563  โดยร่วมกันทำบุญใส่บาตร ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล เป็นกิจกรรมแรก   และต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  รักเอยรักลูก”  ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาได้กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”  และร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าประชารัฐ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มนิเทศฯ และคณะจิตอาสาทุกคน กิจกรรมในวันนี้จึงสำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :379