การประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 3 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล  มอบหมายให้ นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาโดยวาจา จากตัวแทนโรงเรียน 9 โรงเรียน และการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติและผลการพัฒนานวัตกรรมจากทั้ง 36 โรงเรียน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ประมวลภาพ “นวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ covid-19 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”  <ลิงก์ 1 >    <ลิงก์ 2>

ผู้ชม :377