การฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นำเสนอกระบวนการ แนวคิด ในการปฎิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น Best ในการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ , การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนดีประจำตำบล) , การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสาระภาษาอังกฤษ , การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา , การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เป็นต้น ต่อคณะว่าที่ ผอ.สพท. กลุ่ม ป.4   ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :257