กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล โดย สพป.สตูล ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อทบทวนกิจกรรมโดยให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

  1. การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ขับเคลื่อน จำนวน 17 โรงเรียน
  2. การนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารและครูบนเวที
  3. การนำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารและครู ของโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง และโรงเรียนบ้านควนล่อน
  4. การประเมินการนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
  5. การประเมินยกระดับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว เป้าหมาย จำนวน 1 โรงเรียน                                                             ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 1 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

        

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม                

 

ผู้ชม :134