นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลมะนังและโรงเรียนบ้านป่าพน

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายนภดล ยิ่งยงสกุุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเช้า เข้าศึกษาดูงานด้านพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลมะนัง โดยโรงเรียนนำเสนอด้วยวิธีการจำลองสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัยให้แก่คณะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเข้าใจง่ายอีกด้วย และในภาคบ่ายไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยของ โรงเรียนบ้านป่าพน โดยมัคคุเทศก์น้อยได้นำเที่ยวลานหินป่าพน ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นหินปูนยุคออร์โดวิเชียน เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่คณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง และคณะศึกษาดูงานขื่นชมการจัดการศึกษาของทั้งสองโรงเรียนว่าสามารถจัดการศึกษาได้สนองพระราชบัญญัติการศึกษาชาติอย่างแท้จริง   

ผู้ชม :382