อบรมการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.6 สพป.สตูล

นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 22 กันยายน 2563 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 23 กันยายน 2563   ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล   ทั้งนี้ สพป.สตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในวรรณคดีไทย และเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน   การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน คือ นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1  และ นายสุวิทย์ นวลสังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านช่องไทร

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม >>

ผู้ชม :598