ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  เป็นวันแรก โดยมีการจัดประชุมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม และมีทีมพัฒนาเว็บไซต์ ประชุม วางแผน ในการจัดทำเว็บไซต์ มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันเร็วๆ นี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม>>

 

ผู้ชม :206