งาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดงาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563″  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศน.รำเพย สุทธินนท์ และ ศน.จิราพร อัครสมพงศ์  ศึกษานิเทศ สพป.สตูล โดยมีศึกษานิเทศผู้เกษียณอายุแล้วมาร่วมแสดงมุทิตาจิตด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ทั้งนี้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นำทีมศึกษานิเทศก์ พร้อมใจกันจัดงานมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงคุณความดีและแสดงความยินดีแด่ศึกษานิเทศก์ทั้ง 2 ท่าน อย่างเต็มที่

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

ประมวลภาพกิจกรรม >>

ผู้ชม :244