ประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ Admin เครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

ผู้ชม :373