ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล ผอ.กลุ่มทุกลุ่มของ สพป.สตูล ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสตูล และผู้รับผิดชอบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

       

ผู้ชม :715