กิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการฯ (คูปองทางการศึกษาฯ) ทำความเข้าใจกับครูโรงเรียนเรียนรวม ในการให้บริการตามคูปองทางการศึกษาสำหรับนัเรียนเรียนรวม สังกัด สพป.สตูล ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

ผู้ชม :285