ประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ชั้น 3 สพป.สตูล  จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน, สถานที่แข่งขัน, การใช้งบประมาณ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ แต่ละชุด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการแข่งขันร่วมกัน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :296