ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกรอบประเด็นการนิเทศ และจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

 

                 

ผู้ชม :760