ประชุมสร้างการรับรู้  “เวทีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”   

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้  “เวทีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”   รายละเอียดกิจกรรม มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ มีการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลด้านวิชาการ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ ผู้แทนครู ผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา  ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล #กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

  

ผู้ชม :581