การนำเสนอการใช้งาน Digital Platform for Education

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล  นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล และ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการพัฒนา Digital Platform for Education ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมี 4 องค์กร ประสานความร่วมมือรวมพลังกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัทสตูลสมาร์ทซิตี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระบบดังกล่าว มี 5 โมดูล ได้แก่ แหล่งความรู้ออนไลน์ โครงงานฐานวิจัย การประเมินผลการเรียนรู้ สนับสนุนการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลการเรียนรู้

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

    

ผู้ชม :737