ประชุมผ่าน Video conference เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding

18 ม.ค.2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล พร้อม ผู้บริหารระดับเขตฯ และศึกษานิเทศก์ รับฟัง การประชุม Video conference ถึงแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ผ่านระบบทางไกล โดย มีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการดำเนินการ พร้อมได้รับเกียรติ จาก คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รมช.ศธ.เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงถึงการขับเคลื่อน ได้แก่ การพัฒนาครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การกำกับติดตาม และช่องทางการอบรมพัฒนา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

ผู้ชม :543