นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนสู่ “สตูลต้องเป็น 1”

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564  นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.สตูล  มอบหมายให้ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร และ นางจิรัชฏา ลิมานิ ออกนิเทศติดตาม การเรียนการสอนในรายกลุ่มสาระ โครงการที่เป็นจุดเน้น สพป.สตูล และงานโครงการตามนโยบายสพฐ. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่ “สตูลต้องเป็น 1”  ณ โรงเรียนบ้านท่าหิน เครือข่ายเมืองสตูล ,โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา เครือข่ายสันหลังมังกร , โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 เครือข่ายดอกกาหลง  และโรงเรียนผังปาล์ม 3 เครือข่ายมะนัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม>>

ผู้ชม :333