มีนาคม 2021 archive

เยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 24  มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  นา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

นิสิตปริญญาโท ม.ทักษิณ เข้าฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564  สพป.สตูล ดำเนินการประเมินความสาม …

Continue reading

Continue reading

ประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการฯ NT – RT สพป.สตูล

5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปรึกษาหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2564

5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดต …

Continue reading

Continue reading

สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคณะ ก.ต.ป.น.

  3 มีนาคม  2564 (09.00 น.) ณ ห้องประชุม สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานดำเนินการสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 (09.00 น.) นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้ …

Continue reading

Continue reading

เด็กสตูลต้องลายมือสวยที่สุด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ …

Continue reading

Continue reading