ประชุมคณะกรรมการฯ NT – RT สพป.สตูล

5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ  และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น การดำเนินการประเมินความสามารถฯ  กำหนดรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการสอบ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบฯ ต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

 

ชมภาพกิจกรรม>

ผู้ชม :282