ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ. สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ สพป.สตูล  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล  โดยมี นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดสอบฯ ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ สรุปการสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด, การจัดสนามสอบ, กำหนดการดำเนินงานการจัดสอบ, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ สพป.สตูล เป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นที่สุด

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>>

 

ผู้ชม :209