ประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล เพื่อแจ้งรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สรุปการสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563, การจัดสนามสอบ, สรุปปัญหาการจัดสอบของปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อพึงระวังสำหรับการจัดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2563 นี้, การเตรียมการจัดสอบ, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำส่งศูนย์สอบ สพป.สตูล ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์สอบ สพป.สตูล เป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :358